Program rozvoje venkova

Název projektu:
Rozšíření kapacity prodeje výrobků, pořízení větší vitríny pro prezentaci výrobků.

Hlavní cíl operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Český sever

Logo EU
LOGO LEADER